روش تشخیص و درمان ویروس HTLV-I

تشخیص قطعی با روش وسترن بلات ودر برخی موارد خاص با روش PRC در لنفوسیت های فرد می باشد.

برای بیماران حامل سالم درخواست آزمایش بار ویروس HTLV-I Proviral Load برای پیگیری وضعیت آنها و پیش آگهی بیماری احتمالی مفید خواهد بود.

 

درمان:

عفونت به تنهایی درمان قطعی لازم ندارد و مراجعه به پزشک متخصص برای پایش وضعیت که در مورد ویروس کار پژوهشی دارد، هر یک سال کافی است. اما برای بیماری های وابسته درمان هایی معرفی شده است که امید بخش بوده است. پس بهترین راه مبارزه با گسترش ویروس توجه به راه های انتقال و پیشگیری است و باید توجه داشت، 98-95 درصد افراد مبتلا تا آخر عمر زندگی معمولی دارند، پس با HTLV-I می توان زندگی کرد.

بنابراین توصیه سازمان بهداشت جهانی در مورد مهمترین شاخص شهر سالم بهترین توصیه پیشگیری است.مهمترین شاخص شهر سالم حمایت دو جانبه شهروندان از همدیگر است.

پس فرد آلوده مثل شما سالم است و ذره ویروسی را نمی تواند به شما منتقل کند و فقط در شرایطی که خراش یا زخمی در بدن داشته و سلول آلوده زنده در محل قرار بگیرد قابل تامل است.

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I