قابل توجه شرکت کنندگان در کنگره HTLV-I

 

گواهی بازآموزی شرکت کنندگان در " کنگره بین المللی HTLV-I و بیمایهای وابسته " با امتیاز 11/75 صادر شده است، بدلیل اشکال در آدرس پستی، گواهی شرکت کنندگان زیر در دبیرخانه موجود می باشد، برای دریافت آن به دبیرخانه HTLV-I واقع در بیمارستان قائم(عج) مراجعه فرمایید.

 

 

علیرضا آل هاشمی توران چگینی
هادی اسدپور نسرین زارع
مسعود اعتمادی فر لیلا سوقندی
بتول ایزدی مهدی شهریاری
حسین پاکدل راشین رستمی امین لو
محمود پناهی علیرضا ذبیحی
علی اکبر جلالیان محمد حسین صالحی
دکتر توکلیان راد فریبرز غفار پسند
فاطمه رودباری سارا فاضلی
مصطفی رودباری محمد اسماعیل گوهرجو
پارسوا توسلیان عباس نوریان
فاطمه تحقیقی بهروز نیک بین
ناصر تقی نیا مهران همام
زکیه رستم زاده خامنه  

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I